-View all

LOW COST HOUSES ON SALE !!! (November 26, 2014)

House on sale
at White Gumba Rs 75,00,000
read more

House on sale
at satdobato Rs 85,00,000 (NEW)
read more

Office on sale
at Balkhu Rs 7,50,000 (NEW)
read more

House on sale
at Golfutar Rs 70,00,000
read more

House on sale
at Imadol Rs 60,00,000
read more

House on sale
at Budhanilkantha Rs 90,00,000
read more

NEW ARRIVED & UPDATED PROPERTIES PLEASE CHECK IT OUT (November 26, 2014)

Land on sale (Chapali Ghumti)
Rs 8,50,000 per ana (NEW)

Read More

House on sale (Satungal)
Rs 1,20,00,000 URGENT SALE (NEW)

Read More

House on sale (Lazimpat)
Rs 1,95,00,000 (NEW)

Read More

Land on sale (Dhapakhel)
Rs 14,00,000 per ana URGENT SALE (NEW)

Read More

Land on sale (Budhanilkantha)
Rs 6,50,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Budhanilkantha)
Rs 7,00,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Budhanilkantha)
Rs 6,25,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Narayanthan)
Rs 7,00,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Narayanthan)
Rs 6,00,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Narayanthan)
Rs 7,00,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Chapali Bhangal)
Rs 6,50,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Budhanilkantha)
Rs 6,50,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Budhanilkantha)
Rs 5,00,000 per ana (NEW)

Read More
Converter View All

Please enter either Aana or Sqr Foot or Sqr meter to convert

Select
Anna: 0
Square feet: 0
Square meter: 0
 

COMPLETE HOUSE REPAIRING SERVICE AVAILABLE NOW !

घर मर्मतको लागि निम्न लिखित सेवाहरू एकै ठाउँबाट तुरुन्त चाहियो ? हामी सानोदेखि ठूलो घर मर्मतको काम पनि गरिदिन्छौ । छिटो, सजिलो र भर पर्दो सेवाको लागि आजै हामीलाई सम्झिनु होस् !

१) सम्पूर्ण घरको रंग रोगन्,प्लम्बिङ्,एलेक्त्रिसिटी वाइरिङ तथा फर्निचर कार्पेन्टरको काम
२) कम्प्लेट नयाँ घर निर्माण गर्नु परेमा
३) इन्टेरिओर डिजाइन, घरको नयाँ नयाँ डीजाइनको नक्सा बनाउनु परेमा
४) पुरानो घर भत्काएर जग्गा सफा राख्न परेमा
५) घर चर्केको, भत्केको मर्मत तथा कम्पाउन्ड घेर्नु परेमा
६) दिप बोरिङ्, टुब्वेल, इनार खन्ने काम गर्नु परेमा
७) फिनिशिङ गर्न बाँकी भएको अधुरो घरलाई फिनिशिङ गरिदिने

Read More

Testimonials (Property Buyer, Property Seller)

Mr R. Shimkhada— Property Seller
thanks gharjaggabazar.com you instantly helped me to sell my house in the right time that i wanted to sell. thanks

View Count: 2965

Mr M. Shakya— Property Buyer
looking for a beautiful house to buy in the mean time found the gharjaggabazar.com in the google search engine and found the nice house that we wantet to buy.

View Count: 1650

Mr N. Khadka— Property Seller
really nice dealer the company.

View Count: 4048


This page has been visited times since May 07, 2012