-View all

LOW COST HOUSES ON SALE !!! (March 30,2015)

House on sale
at Satungal Rs 1,15,00,000
read more

House on sale
at White Gumba Rs 1,25,00,000
read more

Land on sale
at Nayapati Rs 5,99,000 per ana
read more

House on sale
at Greenland Rs 1,25,00,000
read more

House on sale
at Golfutar Rs 1,05,00,000 (New)
read more

House on sale
at Balkot Rs 66,00,000
read more

NEW ARRIVED & UPDATED PROPERTIES PLEASE CHECK IT OUT (March 30, 2015)

Apartment on rent (Sanepa)
Rs 200,000 per month (NEW)

Read More

Apartment on rent (Chandol)
Rs 150,000 per month (NEW)

Read More

House on sale (Kirtipur)
Rs 2,75,00,000 (NEW)

Read More

House on sale (Kirtipur)
Rs 1,35,00,000 URGENT SALE

Read More

Land on sale (Duwakot)
Rs 1,50,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Nayabazar)
Rs 32,00,000 per ana (NEW)

Read More

House on rent (Dhapakhel)
Rs 70,000 per month (NEW)

Read More

House on rent (Chapali)
Rs. 160,000 per month (NEW)

Read More
Converter View All

Please enter either Aana or Sqr Foot or Sqr meter to convert

Select
Anna: 0
Square feet: 0
Square meter: 0
 

complete new house construction, repairing, dent paint,plumbing, wiring & more services available now !

घर मर्मतको लागि निम्न लिखित सेवाहरू एकै ठाउँबाट तुरुन्त चाहियो ? हामी सानोदेखि ठूलो घर मर्मतको काम पनि गरिदिन्छौ । छिटो, सजिलो र भर पर्दो सेवाको लागि आजै हामीलाई सम्झिनु होस् !

१) सम्पूर्ण घरको रंग रोगन्,प्लम्बिङ्,एलेक्त्रिसिटी वाइरिङ तथा फर्निचर कार्पेन्टरको काम
२) कम्प्लेट नयाँ घर निर्माण गर्नु परेमा
३) इन्टेरिओर डिजाइन, घरको नयाँ नयाँ डीजाइनको नक्सा बनाउनु परेमा
४) पुरानो घर भत्काएर जग्गा सफा राख्न परेमा
५) घर चर्केको, भत्केको मर्मत तथा कम्पाउन्ड घेर्नु परेमा
६) डिप बोरिङ्, टुब्वेल, इनार खन्ने काम गर्नु परेमा
७) फिनिशिङ गर्न बाँकी भएको अधुरो घरलाई फिनिशिङ गरिदिने

Read More

Success Story (Property Buyer, Property Seller)

Mr R. Shimkhada— Property Seller
thanks gharjaggabazar.com you instantly helped me to sell my house in the right time that i wanted to sell. thanks

View Count: 4883

Mr M. Shakya— Property Buyer
looking for a beautiful house to buy in the mean time found the gharjaggabazar.com in the google search engine and found the nice house that we wantet to buy.

View Count: 2496

Mr N. Khadka— Property Seller
really nice dealer the company.

View Count: 5416


This page has been visited times since May 07, 2012