-View all

LOW COST HOUSES ON SALE !!! (July 26, 20141

House on sale
at Balkot Rs 70,00,000
read more

House on sale
at Imadol Rs 95,00,000
read more

House on sale
at Dhapasi Rs 1,10,00,000
read more

House on sale
at Baniyatar Rs 95,00,000
read more

House on sale
at Golfutar Rs 70,00,000
read more

House on sale
at Imadol Rs 60,00,000
read more

NEW ARRIVED & UPDATED PROPERTIES ARE ON URGENT SALE ! (July 26, 2014)

Land on sale (Lainchaur)
Rs 35,00,000 per ana (NEW)

Read More

House on sale (Akashedhara)
Rs 1,35,00,000 URGENT SALE (NEW)

Read More

House on sale (Akashedhara)
Rs 2,35,00,000 URGENT SALE(NEW)

Read More

House on sale (Hattigaunda)
Rs 2,75,00,000 (URGENT SALE)

Read More

House on sale (Golfutar)
Rs 2,50,00,000 (URGENT SALE)

Read More

House on sale (Golfutar)
Rs 1,70,00,000 (NEW)

Read More

Land on sale (Naya basti)
Rs 13,00,000 per ana(NEW)

Read More

House on sale (Damak)
Rs 75,00,000 (URGENT SALE) NEW

Read More

Land on sale (Sipadol)
Rs 6,50,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Dhapasi)
Rs 16,00,000 per ana(NEW)

Read More

Land on sale (Sainik Basti)
Rs 1,90,000 per hat (NEW) URGENT SALE

Read More
Converter View All

Please enter either Aana or Sqr Foot or Sqr meter to convert

Select
Anna: 0
Square feet: 0
Square meter: 0
 

घर घडेरी खरिद गर्ने यो समय !

re-posted on july 1, 2014

वास्तवमा www.gharjaggabazar.com (www.homelandbazaar.com) ले वास्तविक खरिद्कर्ता र बिक्रिकर्ताको लागि एउटा महत्वपुर्ण पुलको काम गर्दछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एउटा मजबुत माध्य)म हो जसको सहायताले खरिद कर्ताले चाहे जस्तो र खोजे जस्तो बङलो तथा घडेरीहरु तुरुन्त सुफत मुल्यमा प्राप्त गर्न सकिरहेका छन् र सकिरहनेछन् । उहाँहरुप्रति हाम्रो जहिले पनि सहयोगको भावना रहिरहने छ ।

Read More

Testimonials (Property Buyer, Property Seller)

Mr R. Shimkhada— Property Seller
thanks gharjaggabazar.com you instantly helped me to sell my house in the right time that i wanted to sell. thanks

View Count: 1469

Mr M. Shakya— Property Buyer
looking for a beautiful house to buy in the mean time found the gharjaggabazar.com in the google search engine and found the nice house that we wantet to buy.

View Count: 834

Mr N. Khadka— Property Seller
really nice dealer the company.

View Count: 2802


This page has been visited times since May 07, 2012