-View all

LOW COST HOUSES ON SALE !!! (Sep 19, 2014

House on sale
at Golfutar Rs 70,00,000
read more

House on sale
at Balkot Rs 67,00,000
read more

House on sale
at satdobato Rs 85,00,000 (NEW)
read more

House on sale
at Imadol Rs 60,00,000
read more

House on sale
at Imadol Rs 85,00,000
read more

House on sale
at Budhanilkantha Rs 90,00,000
read more

NEW ARRIVED & UPDATED PROPERTIES ARE ON URGENT SALE ! (Sep 19, 2014)

House on sale (Pasikot)
Rs 1,25,00,000 (NEW)

Read More

Flat on rent (Naxal)
Rs 27,00,000 per month (NEW)

Read More

House on sale (Kalanki)
Rs 1,20,00,000 (NEW)

Read More

House on sale (Halchowk)
Rs 1,30,00,000 (NEW)

Read More

House on sale (Kalanki)
Rs 1,30,00,000 (NEW)

Read More

Land on sale (Duwakot)
Rs 6,00,000 per ana

Read More

House on sale (Thankot )
Rs 1,15,00,000 (NEW)

Read More

Land on sale (Lakeside)
Rs 11,00,00,000 (NEW)

Read More

Land on sale (Lakeside)
Rs 18,00,00,000 (NEW)

Read More

Land on sale (Sipadol)
Rs 3,50,000 per ana (URGENT SALE)

Read More

Land on sale (Tyanglaphat)
Rs 13,50,000 per ana (NEW)

Read More

Land on sale (Narefat)
Rs 20,00,000 per ana (NEW)

Read More
Converter View All

Please enter either Aana or Sqr Foot or Sqr meter to convert

Select
Anna: 0
Square feet: 0
Square meter: 0
 

CAPITAL GAIN TAX (लाभ कर ?)

काठमाडौं : re-posted on 6 august, 2014

आफ्नो अचल सम्पत्ति(घरजग्गा)बिक्री गर्दा लाग्ने कर (गेन कर,बिक्री कर) राजस्वको रुपमा तिर्नु पर्छ भन्ने कतिलाई जानकारी नभएको देखिएकोले आफ्नो घरजग्गाको बिक्री मुल्य राख्दा सो कर पनि समाबेश गरेर आफ्नो बिक्री मुल्य तय गरेमा सधैंको लागि आफु सुसुचित रहेको प्रस्ट हुनेछ । यसको सही जानकारी बिक्रिकर्ता र खरिदकर्ता बिच सही ढंगले प्रस्तुत नगरिदा कतीपय ठाउँहरुमा अन्योल भइ बैना भैसकेको कारोबार पनि रद्द हुन पुगेको छ ।

बिशेष गरेर लाभ कर भन्ने बितिकै बिक्रेताले नै ब्यहोर्नु पर्ने कर्तब्य हुन आउँछ तथापी कतिपय खण्डमा दुबै पक्षको समझदारीमा पनि तय गर्न सकिन्छ । तसर्थ प्रारम्भमै सहि जानकारी पुर्‍याउनु पनि हामी जस्ता रियल स्टेट एजेन्सिहरुको ठुलो कर्तब्य हुन आउँछ ।

Read More

Testimonials (Property Buyer, Property Seller)

Mr R. Shimkhada— Property Seller
thanks gharjaggabazar.com you instantly helped me to sell my house in the right time that i wanted to sell. thanks

View Count: 2242

Mr M. Shakya— Property Buyer
looking for a beautiful house to buy in the mean time found the gharjaggabazar.com in the google search engine and found the nice house that we wantet to buy.

View Count: 1265

Mr N. Khadka— Property Seller
really nice dealer the company.

View Count: 3432


This page has been visited times since May 07, 2012